#
#
#
#
#
#
#

28 Yıl Deneyim

#
Hakkımızda

Şirketimizi Yakından Tanıyın

Yıldızlar Gayrimenkul’ün kurucusu İlyas Yıldız, 1972 yılında İstanbul’da doğmuş, 1986 yılında çalışma hayatına başlamıştır.


İlyas Yıldız, 80’li yıllarda kumaş ticaretiyle ilgilenen ailesi ile birlikte Gürün Han, Sirkeci’de mütevazı bir iş hayatı sürdürmekteydi. Kumaş sektöründe yaşanan akamet İlyas’ı farklı bir sektöre girmeyi düşündürdü. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde emlak acenteliği yapma fikri üzerine düşünmeye başladı. Ancak şartlar zorluydu ve geleneksel bir aileden geldiğinden babası ayrı bir işletme kurmasına ve şansını denemesine izin vermiyordu.

#

10B+ Memnun Müşteri

Bize ve hizmetlerimize güvenen

#
#
Fırsatları Keşfedin

Kar Ettirecek Mülkler

₺ 4.550.000
Satılık

Yavuz Selim Mahallesi Satılık Arsa

#

Yavuz Selim Mah. 0/2556 Parsel Arnavutköy / İstanbul

  • #246 m2
₺ 3.350.000
Satılık

Yavuz Selim Mahallesi Satılık Arsa

#

Yavuz Selim Mah. 0/12064 Parsel Arnavutköy / İstanbul

  • #198 m2
SSS

Merak Ettiğiniz Bir Şey Mi Var?

Mevzuatımıza göre arsa, imar planı ve imar mevzuatına göre oluşmuş imar parseli anlamına gelir. İmar parseli ise imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre düzenlenmiş şekli, olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, “arsanın” zaten imar uygulaması görmüş “kadastro parseli” olduğu tanımlardan anlaşılmaktadır. Ancak, halk arasındaki “imarlı arsa” ifadesinin, üzerinde yapı yapılmaya uygun parsel anlamına geldiği söylenebilir.

Yapı nizamları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde tanımlanmaktadır. Buna göre bitişik nizam “bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan ve ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanan yapı nizamı”; ayrık nizam ise “hiçbir yanından komşu parseldeki binalara bitişik olmayan yapı nizamı” anlamına gelmektedir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda tarif edilmektedir. Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapıdaki bağımsız bir bölüm üzerinde mülkiyet hakkı kurulmasını sağlayan özel bir mülkiyet çeşididir. Kat irtifakı da kat mülkiyeti gibi taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmasını sağlamaktadır; ancak Kanun’da da belirtildiği üzere, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesi (iskân) alınmış ise kat mülkiyetine geçilebilmektedir.

Toprak tapulu daire veya arsa tapulu daire, bağımsız bölümlerden oluşmayan ve maliklerin gayrimenkul üzerinde paylı mülkiyet (hisse) esasına göre hak sahibi olduğu mülkiyeti ifade etmektedir. Bu mülkiyet çeşidinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunmadığından, bağımsız bölümler tek başlarına hukuki işlemlere konu olamaz.
#
Yukarı Çık